Over 20 new names added to the OV Cardigan Line Up

Over 20 new names added to the OV Cardigan Line Up

September 12, 2023

Yard Act, King Creosote and Colm Mac Con Iomaire just announced for The Church plus the final Music Trail line up is revealed!

· 26 - 28  October 2023

· Live & Online from West Wales

· Wristbands just £25 for three days of music, discussion and ideas

· Wristband purchase includes automatic entry into the prize draw for Church tickets

BOOK NOW

We’re thrilled to add some incredible new voices to next month’s Other Voices Cardigan line!

Taking to the stage in St Mary’s Church will be MercuryPrize nominated post-punk four-piece Yard Act who will make their Other Voice debut in Wales this year. Also performing headline sets will be world-renownedIrish composer and multi instrumentalist Colm Mac Con Iomaire as well a prolific and ever-evolving Scottish singer-songwriter artist King Kreoste.

They join previously Italian alt-pop sensation San Soucis, acclaimed Irish songwriter Susan O’Neill, Welsh rockers Adwaith and pioneering Welsh triple harpist who will all perform live to just 200 people in St Mary’s Church aspart of this year’s Festival. All these intimate headline performances in StMary’s Church will be streamed live via the OV YouTube with limited tickets up for grabs through competitions.

Beyond the livestreamed performances the final Other Voices Cardigan Music Trailline up has also been revealed, with 80 performances taking place across the three days at venues across the town, featuring 40 hand-picked artists fromWales and Ireland.

With an extraordinary mix of talent across hip-hop, folk, rock, electronica, RnB, punk, electronica, grime, soul and everything in between, the final 19 artists to be announced are:

Alffa /Autumns / Cáit Ní Riain / Catrin Finch ac Aoife Ní Bhriain / Ceitidh Mac / DionneBennett / Edie Bens / Gallops / Gráinne Hunt / Lowri Evans / Malaki

Mari Mathias/ Miss Faithee / Natasha Watts / Simon Whitehead / Sywel Nyw / Teddy Hunter / THUMPER / TRAMP

They join the previously announced artists from Wales, Angharad, Climbing Trees, Dead Method, Gwilym Bowen Rhys, HMS Morris, Mace The Great, Mali Hâf, MELLT, Minas, Samana, Tara Bandito, and from Ireland amy michelle, Chalk, Fia Moon, Joshua Burnside, Lemoncello, Les SalAmandas, Mount Palomar, Scustin, Seba Safe, and Uly.

Earlybird weekend wristbands are on sale now which will give you unlimited access to the Music Trail gigs and Clebran discussions plus enter you into a draw for the golden tickets for theChurch performances.

And in case you missed it, Welsh FirstMinister Mark Drakeford, Hanan Issa - National Poet of Wales, playwright CNSmith and more added to the line-up for Clebran - Flowing Tides. The will all take part in some fizzy discussions on culture, power, representation, the future and much more, all the while capturing our imaginations.

The festival will be hosted by Welsh TV and radio presenterHuw Stephens and presented in partnership between South Wind Blows, Mwldan andTriongl.

The full performance schedule with dates and times will be announced in the coming weeks.

BOOK NOW

____

Other Voices Cardigan 2023 is made possible with the support of Welsh Government and The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and is produced by South Wind Blows in partnership with Mwldan and Triongl. The event will be filmed by Triongl for later broadcast on S4C and RTÉ.

____

Dros 20 o enwau newydd wedi’u hychwanegu at Lein-ypLleisiau Eraill Aberteifi

Rydyn ni wrth ein bodd i alluychwanegu lleisiau newydd anhygoel at lein-yp Lleisiau Eraill Aberteifi fisnesaf!

Yn camu i’r llwyfan yn Eglwys y SantesFair mae’r grŵp ôl-pync pedwar aelod Yard Act a enwebwyd am Wobr Mercury, ynymddangos am y tro cyntaf yn Lleisiau Eraill yng Nghymru eleni. Hefyd ynperfformio prif setiau bydd Colm Mac Con Iomaire y cyfansoddwr a’r aml-offerynnwrbyd-enwog o Iwerddon, yn ogystal â King Creoste y canwr-gyfansoddwr cynhyrchiolo’r Alban, y mae ei waith yn datblygu’n barhaus.

Maen nhw’n ymuno â’r act pop amgen wefreiddiolo’r Eidal San Soucis, y gyfansoddwraig Wyddelig o fri Susan O’Neill, y rocwyr oGymru Adwaith a’r delynores deires arloesol o Gymru Cerys Hafana a fydd i gydyn perfformio’n fyw i 200 o bobl yn unig yn Eglwys y Santes Fair fel rhan o’rŴyl eleni. Caiff yr holl brif berfformiadau agos-atoch hyn yn Eglwys y SantesFair eu ffrydio’n fyw drwy YouTube Lleisiau Eraill gyda thocynnau cyfyngedigi’w hennill drwy gystadlaethau.

Yn ychwanegol at y perfformiadau sy’ncael eu ffrydio’n fyw, mae lein-yp terfynol Llwybr Cerdd Lleisiau EraillAberteifi hefyd wedi’i ddatgelu, gydag 80 o berfformiadau’n cael eu cynnal drosy tridiau mewn lleoliadau ar draws y dref, yn cynnwys 40 o artistiaid o Gymruac Iwerddon wedi’u dewis yn ofalus.

Gyda chymysgedd anhygoel o dalent ardraws hip-hop, gwerin, roc, electronica, RnB, pync, electronica, grime, soul aphopeth yn y canol, dyma’r 19 act olaf i’w cyhoeddi:

Maen nhw’n ymuno â’r artistiaid oGymru sydd eisoes wedi’u cyhoeddi, Angharad, Climbing Trees, Dead Method, Gwilym Bowen Rhys, HMS Morris, Mace The Great, Mali Hâf, MELLT, Minas, Samana, Tara Bandito, ac o Iwerddon amymichelle, Chalk, Fia Moon, Joshua Burnside, Lemoncello, Les SalAmandas, Mount Palomar, Scustin, Seba Safe, ac Uly.

Maebandiau arddwrn penwythnos Pris Cynnar ar werth nawr ac yn rhoi mynediadanghyfyngedig i chi i gigs y Llwybr Cerdd a thrafodaethau Clebran yn ogystalâ'ch cynnwys mewn raffl am docynnau aur ar gyfer perfformiadau'r Eglwys.

Arhag ofn nad ydych wedi clywed y newyddion, rydyn ni wedi ychwanegu PrifWeinidog Cymru Mark Drakeford, Hanan Issa - Bardd Cenedlaethol Cymru, ydramodydd CN Smith a mwy at lein-yp Clebran – Llanw a Thrai. Byddant i gyd yncymryd rhan mewn trafodaethau bywiog ar ddiwylliant, pŵer, cynrychiolaeth, ydyfodol a llawer mwy, gan gipio ein dychymyg ar yr un pryd.

Arweiniryr ŵyl gan y cyflwynydd teledu a radio o Gymru, Huw Stephens, ac fe’i chyflwynirmewn partneriaeth rhwng South Wind Blows, Mwldan a Triongl.

Caiff amserleny perfformiad llawn gyda dyddiadau ac amseroedd ei chyhoeddi yn ystod yrwythnosau nesaf.

Share!