Other Voices Cardigan - Weekly Prize Draw

Other Voices Cardigan - Weekly Prize Draw

September 23, 2022

FRIDAY IS PRIZE DRAW DAY! / DYDD GWENER YW'R DIWRNOD TYNNU RAFFL!

It's the last week of our Other Voices prize giveaway!


·      Win a £25 voucher to spend on a workshop or meal at Make It In Wales/Stiwdio 3

·      Win a classic Mundos Cardigan Bay Sweatshirt worth £55

·      Win a hamper worth £40, full of delicious local food, from the team at Cardigan Bay Properties

·      Win afternoon tea for two at Truly Scrumptious

·      Win a Claire Wigley Swimming Print from Canfas Arts Gallery

Book your wristband today and you'll be automatically entered into our prize draw.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyma'n wythnos olaf ar gyfer rhoi gwobrau Lleisiau Eraill!


·       Enillwch daleb gwerth £25 i’w gwario ar weithdy neu bryd o fwyd yn Make It In Wales/ Stiwdio 3

·       Cyfle i ennill crys chwys Cardigan Bay clasurol Mundos gwerth £55

·       Cyfle i ennill hamper gwerth £40, yn llawn bwyd lleol blasus, gan y tîm yn Cardigan Bay Properties

·       Enillwch de prynhawn i ddau yn Truly Scrumptious

·       Cyfle i ennill Print nofio Claire Wigley o Oriel Gelfyddydau Canfas

Archebwch eich band arddwrn heddiw a chewch eich cynnwys yn awtomatig yn ein raffl fawr.

_________

09.10.22

We have more amazing Other Voices prizes to win this week!

Up for grabs this week...

·       Win a gorgeous £100 hamper from U Melt Me

·       Win a £50 gift voucher to spend at award-winning bakery and eatery Crwst

·       Win a years-worth of cinema tickets at Mwldan

·       Win a £50 voucher for classes and workshops at Be You Yoga

·       Win copies of Anne Cakebread’s Welsh Football Colouring Book from Canfas Arts Gallery


Book your Other Voices wristband now to go into the draw to win! Winners will be drawn Friday 21 Octoberand notified by email.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae gennym fwy o wobrau anhygoel Lleisiau Eraill i'w hennill yr wythnos hon!

Ar gael i ennill yr wythnos hon….

·       Cyfle i ennill hamper hyfryd gwerth £100 gan U Melt Me!

·       Cyfle i ennill taleb gwerth £50 i wario ar bethau blasus ym mwyty gwych Crwst!

·       Cyfle i ennill werth blwyddyn o docynnau sinema rhad ac am ddim ar gyfer dangosiadau yn y Mwldan.

·      Cyfle i ennill taleb gwerth £50 ar gyfer dosbarthiadau a gweithdai yn Be You Yoga

·     Cyfle i ennill copïau o Lyfr Lliwio Pêl-droed Cymru gan Anne Cakebread o Oriel Gelf CanfasI ennill, archebwch eich band arddwrn Lleisiau Eraill nawr er mwyn cael eich cynnwys yn y raffl Dewisir yr enillydd ar hap ar Dydd Gwener 21 Hydref o blith. Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost.

Grab a wristband here

_________

7.10.22

We have more amazing Other Voices prizes to win this week!

Up for grabs this week...

Win a £30 voucher for a meal at Yr Hen Printworks

Win a night's stay at Cardigan's beautiful new riverside hotel The Albion

Win a gin tasting experience for two at In The Welsh Wind Distillery

Win a Do Preserve - Make your own jams, chutneys, pickles & cordials by Anja Dunk, Jen Goss, and Mimi Beaven

Mae gennym fwy o wobrau anhygoel Lleisiau Eraill i'w hennill yr wythnos hon!

Ar gael i ennill yr wythnos hon….

Cyfle i ennill taleb £30 am bryd o fwyd yn Yr Hen Printworks

Cyfle i ennill noson yng ngwesty newydd hardd yr Albion ar lan yr afon yn Aberteifi

Cyfle i ennill profiad blasu gin i ddau yn Nistyllfa In The Welsh Wind

Cyfle i ennill llyfr coginio Do Preserve - Make your own jams, chutneys, pickles & cordials gan Anja Dunk, Jen Goss, and Mimi Beaven

These amazing prizes have already been drawn;

A  private Cruise on the Teifi for 10 people courtesy of Dai Crabs

Taith breifat ar yr Afon Teifi i 10 o bobl trwy garedigrwydd Dai Crabs

Beer gift packs from Cardigan’s award winning Mantle Brewery 

Becyn anrheg o gwrw gwobrwyedig gan Fragdy Mantle Aberteifi

 (Winners must be 18+. Rhaid i'r enillwyr fod yn 18+.)

A fabulous 'Chore' jacket from  Birds Kitchen Clothing's latest collection
Siaced 'Chore’ hyfryd o gasgliad diweddaraf Birds Kitchen Clothing

Grab a wristband here

Every Friday in the run up to Other Voices Cardigan, we will be drawing winners for pairs of tickets for St Mary's Church, as well as winners for some great prizes from Cardigan's local businesses.

 

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw. The earlier you book your wristbands, the greater your chances of winning! Winners will be notified by email.

 

Bob bore Gwener, byddwn yn tynnu enwau enillwyr parau o docynnau i Eglwys y Santes Fair, yn ogystal ag enwau enillwyr ar gyfer y gwobrau gwych a roddwyd gan fusnesau lleol Aberteifi.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon. Po gynharaf y byddwch chi'n archebu'ch bandiau arddwrn, y mwyaf yw eich siawns o ennill! Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost.

  

An enormous thank you to all our local donors for their generous support.

 

Diolch o galon i'n holl roddwyr lleol am eu cefnogaeth hael.

Share!