Other Voices Cardigan 2021

Event Date

March 5, 2021

Performers

Berwyn

Ani Glass

Catrin Finch

Sinead O'Brien

The Gentle Good

We have once again teamed up with our friends at Mwldan and Triongl to bring you an unforgettable weekend of music which embraces the diversity + dialogue of these two celtic places.

Join us on 6 + 7 March for a digital festival full of inspired performances hosted by Huw Stephens and recorded at the stunning National Museum Wales, Cardiff.

The musicians joining us include electronic pop artist Ani Glass, accomplished Irish violinist Aoife Ní Bhriain, Welsh harpist Catrin Finch, Cardiff based rising star Juice Menace, post-punk poet Sinead O'Brien, multi-instrumentalist The Gentle Good and Trinidad-born rapper, producer, and songwriter BERWYN.

Gŵyl 2021 is brought to you in partnership by Other Voices Cardigan, Festival of Voice, Aberystwyth Comedy Festival and Focus Wales.

JUICE MENACE      ANI GLASS       AOIFE NÍ BHRIAIN      BERWYN      CATRIN FINCH      SINEAD O'BRIEN      THE GENTLE GOOD

OV Cardigan 21 Line up

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein hantur gyntaf o’r flwyddyn, sef Lleisiau Eraill Aberteifi 2021, yn cael ei chynnal ym mis Mawrth yng Nghymru brydferth fel rhan o Gŵyl 2021!

Unwaith eto, rydym wedi ymuno â'n ffrindiau yn y Mwldan a Triongl i ddod â phenwythnos bythgofiadwy o gerddoriaeth i chi sy'n dathlu amrywiaeth a deialog y ddau le Celtaidd.

Ymunwch â ni ar 6 a 7 Mawrth ar gyfer gŵyl ddigidol yn llawn perfformiadau ysbrydoledig wedi’u recordio yn y syfrdanol Amgueddfa Cymru, Caerdydd gyda Huw Stephens wrth y llyw yn arwain.

Ymhlith y cerddorion sy'n ymuno â ni mae'r artist pop electronig Ani Glass, y feiolinydd Gwyddelig medrus Aoife Ní Bhriain, y delynores Gymreig Catrin Finch, y seren newydd o Gaerdydd, Juice Menace, y bardd ôl-pync Sinead O'Brien, yr aml-offerynnwr The Gentle Good a BERWYN y rapiwr, cynhyrchydd, a chyfansoddwr caneuon a anwyd yn Trinidad.

Cyflwynir #gŵyl2021 i chi mewn partneriaeth gan Lleisiau Eraill Aberteifi, Festival of Voice, Aberystwyth Comedy Festival + Focus Wales.

Streaming

Take a look back at highlights from our last trip to beautiful Wales for Other Voices Cardigan 2019 which included performances from Lankum, Celeste, Gruff Rhys, Lucy Rose + More!

____

Cymerwch gipolwg yn ôl ar uchafbwyntiau ein taith ddiwethaf i Gymru hardd ar gyfer Lleisiau Eraill Aberteifi 2019 a oedd yn cynnwys perfformiadau gan Lankum, Celeste, Gruff Rhys, Lucy Rose a Mwy!

ABOUT #OVC21

Other Voices Cardigan is part of the two day Gŵyl 2021 which is presented in partnership by Focus Wales, Little Wander, Triongl, South Wind Blows, Mwldan, Wales Millennium Centre + BBC Cymru Wales.    

Gŵyl 2021 is made possible with funding support from BBC Cymru Wales, S4C, the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, National Museum Cardiff, Arts Council of Wales, Lottery Funded, Welsh Government.

Mae Gŵyl 2021 yn bosibl gyda chefnogaeth ariannol gan BBC Cymru Wales, S4C, yr Adran Twristiaeth, Chwaraeon, Diwylliant, y Celfyddydau, y Gaeltacht, Chwaraeon a'r Cyfryngau, Amgueddfa Cymru Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Arian y Loteri, Llywodraeth Cymru.


Producing partners

Funding partners