Anam Presents: Ye Vagabonds, Cormac Begley, Sam Amidon & friends

Event date
May 25, 2023
-
Location
The Blasket Island Centre, Kerry

Event Details

Tune in at 8pm on Thursday 25 May as MayKay brings you performances by singer-songwriter Sam Amidon, folk duo Ye Vagabonds, and traditional Irish musical pioneers Cormac Begley, Muireann Nic Amhlaoibh, Billy Mag Fhloinn, and Gerry O'Beirne from the beautiful Blasket Centre, Dún Chaoin, West Kerry.

Special thanks to our partners at the Office of Public Works and the Department of Housing, Local Government and Heritage for making Anam possible.

Tiúnáil isteach ag 8pm nuair bheidh ceol againn  leis an t-amhránaí-scríbhneoir Sam Amidon, an bheirt ceoltóirí tíre Ye Vagabonds agus na ceoltóirí traidisiúnta Cormac Begley, Muireann Nic Amhlaoibh, Billy Mag Fhloinn agus Gerry O'Beirne, ó Ionad álainn an Bhlascaoid, Dún Chaoin, i gCorca Dhuibhne.Buíochas speisialta lenár gcomhpháirtithe in Oifig na nOibreacha Poiblí agus sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta as an deis Anam a chur i láthair.

No items found.

Anam Presents: Ye Vagabonds, Cormac Begley, Sam Amidon & friends

Event Date

May 25, 2023

-

Performers

Ye Vagabonds

Sam Amidon

Cormac Begley

Gerry O'Beirne

Muireann Nic Amhlaoibh

Billy Mag Fhloinn

Tune in at 8pm on Thursday 25 May as MayKay brings you performances by singer-songwriter Sam Amidon, folk duo Ye Vagabonds, and traditional Irish musical pioneers Cormac Begley, Muireann Nic Amhlaoibh, Billy Mag Fhloinn, and Gerry O'Beirne from the beautiful Blasket Centre, Dún Chaoin, West Kerry.

Special thanks to our partners at the Office of Public Works and the Department of Housing, Local Government and Heritage for making Anam possible.

Tiúnáil isteach ag 8pm nuair bheidh ceol againn  leis an t-amhránaí-scríbhneoir Sam Amidon, an bheirt ceoltóirí tíre Ye Vagabonds agus na ceoltóirí traidisiúnta Cormac Begley, Muireann Nic Amhlaoibh, Billy Mag Fhloinn agus Gerry O'Beirne, ó Ionad álainn an Bhlascaoid, Dún Chaoin, i gCorca Dhuibhne.Buíochas speisialta lenár gcomhpháirtithe in Oifig na nOibreacha Poiblí agus sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta as an deis Anam a chur i láthair.