Susan O'Neill

Susan has spent the last few years honing her craft as a solo performer. A songwriter of hidden depths, with a timeless voice that is equal parts balm and blowtorch, she is audacity personified, a free spirit; a real performer. As of now she is Ireland’s best kept secret, however with the release of ‘In The Game’ her collaboration album with Mick Flannery that has all changed.  

‘In The Game’ saw Susan receive nominations for the Choice Music prize and the RTÉ Radio 1 Folk Awards for 'Album of the Year', 'Female Folk Artist' of the Year, and take home the Best Original Folk Track award for the collaborative song ‘Chain Reaction’. Susan was also shortlisted for the ‘Vanda and Young’ Award for her song ‘These Are the Days’.  The collaboration album ended up being the biggest selling Irish independent record of 2021.

Mae Susan wedi treulio'r ychydig flynyddoedd diwethaf yn mireinio ei chrefft fel perfformwraig unigol. A hithau’n gyfansoddwraig hynod alluog, gyda llais bythol sydd yr un mor lleddfol ag y mae’n nerthol, mae hi'n fentrus tu hwnt, yn ysbryd rhydd; perfformwraig go iawn. Tan nawr, hi oedd cyfrinach orau Iwerddon, fodd bynnag yn dilyn rhyddhau ‘In The Game’ ei halbwm ar y cyd â Mick Flannery, mae hynny i gyd wedi newid.

Ar gyfer ‘In The Game’, fe dderbyniodd Susan enwebiadau Gwobr Choice Music a Gwobrau Gwerin RTÉ Radio 1 ar gyfer ‘Albwm y Flwyddyn’, ‘Artist Gwerin Benywaidd’ y Flwyddyn, ac fe enillodd hi wobr y Trac Gwerin Gwreiddiol Gorau ar gyfer y gân ar y cyd 'Chain Reaction'. Hefyd, cyrhaeddodd Susan restr fer Gwobr ‘Vanda and Young’ am ei chân ‘These Are the Days’. Yn y pen draw, yr albwm ar y cyd oedd yr albwm annibynnol Gwyddelig a werthodd fwyaf yn 2021.

Hear Us All | Live at Other Voices UCC (2022)
This is some text inside of a div block.
Trouble Live | OV 19
This is some text inside of a div block.
Other Voices Courage at Galway International Arts Festival
This is some text inside of a div block.
Susan O'Neill Interview | OV 19
This is some text inside of a div block.
Angel From Montgomery | #Courage2020
This is some text inside of a div block.
Baby Talk | #Courage2020
This is some text inside of a div block.