Oes gennych chi ddiddordeb mewn chwarae yn Lleisiau Eraill Aberteifi eleni?

Rydym yn chwilio am dalent wych i berfformio yn Lleisiau Eraill Aberteifi ac rydym wedi llunio ffurflen gyflwyno i'w gwneud yn haws i chi anfon eich cerddoriaeth atom. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 19 Mai 2022.

Mae ein Galwad Agored am geisiadau bellach ar agor i artistiaid proffesiynol sefydledig a’r rhai sy’n dechrau dod i’r amlwg o Gymru ac Iwerddon.

Yna, bydd ein tîm cerddoriaeth yn dewis a dethol ar gyfer y llwybr cerdd. Diolch ymlaen llaw am gymryd yr amser i gyflwyno'ch cerddoriaeth. Sylwch, oherwydd nifer yr ymgeiswyr, ni fyddwn yn gallu cysylltu â phawb na rhoi adborth ar gyflwyniadau. Bydd ein tîm cerddoriaeth yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus.

Are you interested in playing Other Voices Cardigan this year?

We are on the hunt for brilliant talent to perform at Other Voices Cardigan and we've set up a submissions form to make it easier for you to send us your music.

Open to established and emerging professional artists from Wales and Ireland.

The closing date for submissions is 19 May 2023. Selection for the Music Trail is then curated by our music team. Thanks in advance for taking the time to submit your music. Please note that due to the volume of applicants we won't be able to get in touch with everyone or provide feedback on submissions. Successful applicants will be contacted by our music team.