Yard Act

Leeds' Yard Act formed in 2019 when Ryan Needham stayed in James Smith's spare room. They blended vibes and overthinking, creating a strong partnership. Pandemic didn't stop them; they launched Zen F.C. label, releasing witty, dark singles. Expanded to four members, their debut album "The Overload," out on Jan 7, 2022, is a nuanced, satirical, and political snapshot of society.

Ffurfiwyd Yard Act yn Leeds yn 2019 pan wnaeth Ryan Needham aros yn ystafell wely sbâr James Smith. Fe wnaethant gymysgu gwefrau a gor-feddwl, gan greu partneriaeth gref. Ni wnaeth y pandemig eu hatal; fe wnaethant lansio label Zen F.C., a rhyddhau senglau ffraeth, tywyll. Gan ehangu i bedwar aelod, roedd eu halbwm cyntaf "The Overload," allan ar Ion 7, 2022, yn gipolwg cynnil, dychanol, a gwleidyddol o gymdeithas.

No items found.