Stephen James Smith

Stephen James Smith is a Dublin poet and playwright central to the rise of the vibrant spoken word scene in Ireland today.  To date, his poetry videos have amassed over 4 million views online.

In 2017 he was commissioned by St. Patrick’s Festival to write a new poem as a “celebratory narrative” of Ireland.  The resultant piece ‘My Ireland’ is accompanied by a short film by Director Myles O’Reilly, arranged and mixed by Conor O’Brien (Villagers), with music by Colm Mac Con Iomaire, Loah, Saint Sister, Eithne Ní Chatháin (aka Inni-K) and Ye Vagabonds.  It has been viewed over 300,000 times online and was screened at London Film Festival in Trafalgar Square on March 17th.  The poem was in many ways a follow on from Smith’s previous poetry video Dublin You Are, which itself clocked up in excess of 250k views.


Mae Stephen James Smith yn fardd a dramodydd o Ddulyn sy’n ganolog i dwf y sîn gair llafar bywiog yn Iwerddon heddiw. Hyd yma, mae ei fideos barddoniaeth wedi cael eu gwylio dros 4 miliwn o weithiau ar-lein.

Yn 2017 fe’i comisiynwyd gan Ŵyl San Padrig i ysgrifennu cerdd newydd fel “naratif dathliadol” o Iwerddon. I gyd-fynd â’r darn deilliedig ‘My Ireland’, ceir ffilm fer gan y Cyfarwyddwr Myles O’Reilly, wedi’i threfnu a’i chymysgu gan Conor O’Brien (Villagers), gyda cherddoriaeth gan Colm Mac Con Iomaire, Loah, Saint Sister, Eithne Ní Chatháin (aka Inni-K) a Ye Vagabonds. Mae hi wedi cael ei gwylio dros 300,000 o weithiau ar-lein a chafodd ei dangos yng Ngŵyl Ffilm Llundain yn Sgwâr Trafalgar ar 17eg o Fawrth. Mewn sawl ffordd, roedd y gerdd yn ddilyniant i fideo barddoniaeth blaenorol Smith, Dublin You Are, a gafodd ei wylio dros 250, 000 o weithiau.

No items found.