Sasha Samara

Sasha Samara, an exciting, new voice in indie pop music, coats her music in an endearing honesty, threading together observations and exclamations that are underlined by a thrilling specificity. Armed with candid lyrics and girl-next-door connection, she earned a slot at the coveted Ruby Sessions in Dublin and in November 2020, the New Contender Award at the NI Music Prize.


Mae Sasha Samara, llais cyffrous, newydd yng ngherddoriaeth bop indi, yn cyflwyno ei cherddoriaeth gyda gonestrwydd hoffus, gan bwytho ynghyd arsylwadau ac ebychiadau sy’n cael eu tanlinellu gan benodolrwydd gwefreiddiol. Gyda geiriau gonest a chysylltiad merch drws nesaf, enillodd slot yn y Ruby Sessions yn Nulyn ac ym mis Tachwedd 2020, enillodd wobr y New Contender yng Ngwobr Cerddoriaeth Gogledd Iwerddon.

No items found.