Sans Soucis

Sans Soucis (she/they) makes music that invigorates the soul. Born out of a desire to reconnect with the uninhibited joyfulness and authenticity of childhood that all of us lose as we grow older, their music is a radical act of reclamation. Free from the constraints of genre and with a wide gamut of sonic touchstones – from the effervescent electronics of Little Dragon, Solange Knowles’s alt-R&B, the emotional edge of Joni Mitchell and the robust pop melodies of Rihanna – Sans Soucis’s world is one overflowing with vibrant musical textures pertinent lyrics and refreshing dose of hopefulness.

Mae Sans Soucis (hi/nhw)yn gwneud cerddoriaeth sy'n bywiogi'r enaid. Mae cerddoriaeth Sans Soucis yn weithred radical o adennill sy’n deillio o’r awydd i ailgysylltu â llawenydd a didwylledd penrhydd plentyndod a gollwyd gennym i gyd wrth i ni heneiddio. Yn rhydd o gyfyngiadau genre a gydag ystod eang o feini prawf sonig – o electroneg ysgogol Little Dragon, R&B-amgen Solange Knowles, ymyl emosiynol Joni Mitchell ac alawon pop cadarn Rihanna – mae byd Sans Soucis yn un sy’n gorlifo â gweadau cerddorol bywiog, geiriau perthnasol a dos adfywiol o obaith.

No items found.