Roughion

Broadly, this electronic duo make dance music in many of its multifarious forms: from the more experimental electronica of Newport Road to their woofer-shuddering remixes of the likes of Band Pres Llareggub and HMS Morris and their cheeky bootlegs. Roughion create a multitude of genres and are capable of providing any atmosphere during a set, from their club and dance music heavy party tunes to their trip hop and acidic chuggers, you never know what you're going to get with these 2 men from Mid Wales and that's part of the journey.

‘Wales' answer to the chemical brothers’ - BBC Wales

Yn fras, mae’r ddeuawd electronig yma’n creu cerddoriaeth ddawns mewn llawer o’i ffurfiau amrywiol: o electronica mwy arbrofol Newport Road i ailgymysgu swnllyd caneuon gan Band Pres Llareggub a HMS Morris ac eraill. Mae Roughion yn creu llu o genres ac maen nhw’n gallu darparu unrhyw awyrgylch yn ystod set, o alawon parti nerthol eu cerddoriaeth clwb a dawns i'w traciau trip hop ac asid mawreddog. Dydych chi byth yn gwybod beth sydd o’ch blaenau gyda'r ddau ŵr hyn o Ganolbarth Cymru, ac mae hynny'n rhan o'r daith.

‘Ateb Cymru i'r chemical brothers’ - BBC Cymru

No items found.