Problem Patterns

Problem Patterns, from Belfast, are not limited by age or ability or binary identities. They don't have a front person, instead swapping instruments and roles to ensure that each member of the group has a voice. They espouse queer punk and they have shared touring schedules with Bob Vylan, Queen Zee, JOHN and Crawlers. Live shows are furious, celebratory and up-lifting. Outbreaks of fun and positive havoc are part of the experience.

Nid yw Problem Patterns, o Felffast, wedi'u cyfyngu gan oedran na gallu neu hunaniaethau deuaidd. Nid oes ganddynt arweinydd, yn hytrach, maen nhw’n cyfnewid offerynnau a rolau i sicrhau bod gan bob aelod o'r grŵp lais. Maen nhw’n arddel pync cwiar ac maen nhw wedi rhannu amserlenni teithio gyda Bob Vylan, Queen Zee, JOHN a Crawlers. Mae sioeau byw yn wyllt, yn ddathliadol ac yn galonogol. Mae’r hwyl a hafog yn rhan o'r profiad.

No items found.