Matthew Frederick

Matthew Frederick fuses an early love of classic singer-songwriters with more recent influences to create a distinctive and timeless blend of acoustic pop, indie folk, ballads and blues, plus a touch of Cymrucana and contemporary classical thrown in for good measure.

With headline shows in the UK, Europe and US under his belt, as well as fronting BBC Introducing favourites Climbing Trees, the Rhondda Valley musician has released five albums, a mini-album, two EPs and sixteen singles to date across a number of projects since his 2012 debut solo EP Venus & Mars, with tracks being picked up by the likes of Netflix, Sky and ITV along the way.


Mae Matthew Frederick yn asio cariad cynnar at gantorion-gyfansoddwyr clasurol gyda dylanwadau mwy diweddar i greu cyfuniad nodedig a bythol o bop acwstig, gwerin indi, baledi a blŵs, ynghyd ag ychydig o Gymrucana a cherddoriaeth glasurol gyfoes yn y cymysgedd hefyd.

Mae’r cerddor o Gwm Rhondda wedi perfformio prif sioeau yn y DU, Ewrop a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â bod yn brif-leisydd i Climbing Trees, ffefrynnau gan BBC Introducing. Hefyd, mae wedi rhyddhau pum albwm, albwm mini, dwy EP ac un ar bymtheg o recordiau sengl hyd yma ar draws nifer o brosiectau ers ei EP unigol cyntaf yn 2012, Venus & Mars, gyda thraciau’n cael eu chwarae gan Netflix, Sky ac ITV ymhlith eraill ar hyd y ffordd.

No items found.