Los Blancos

Mae Los Blancos / Los Blancos are: Moody, grungy, lo-fi melancholic slacker rock. Maent wedi eu dylanwadugan / they have been infulenced by Pavement, Pixies, Brian Jonestown Massacre, Wavves, Mac Demarco, Kevin Morby and Foxygen.

Los Blancos are the embodiment of the quiet confidence that underpins the Alt/Pop scene growing rapidly in Carmarthenshire, South West Wales. There is no compromise to Los Blancos's sound, they are unashamedly creatively open, with songs bursting with the drunken passion and abandonment of The Replacements and Mac Demaco's playful joy - the joy of creating within the four walls of the rehearsal space!

Los Blancos are a band bonded in friendship, Gwyn, Dewi, Emyr and Osian have known each other since school days. The band is an extension of that friendship where musical and lyrical honesty are paramount, as perfectly showcased on Los Blancos dark,yet immediate debut single 'Mae'n Anodd Deffro Un'. Kris Jenkins aka Sir Doufus Styles (SFA, Gruff Rhys, Cate La Bon, H Hawkline, Gulp) has been working with Los Blancos at his Cardiff, Signal Box, recording studio over the last few months. This is a perfect pairing of artist and producer whose joint sonic boundaries are still a mystery to be explored.

"Los Blancos are the band of which we would all like to be members, a classic line up of two guitars, vocals, bass and drums and a gift for turning the melancholic and insular into the universal. They are beat up converse, rusty strings, cheap beer and heartfelt lyrics written on the back of half empty cigarette packets. With a record collection in love with the left field American alternative scene of the early 90s Pavement, Brian Johnstown Massacre and the emotional punch that is Gwyn Rosser's voice this is a band re-defining Welsh pop music as one raw, immediate and relevant, a balm to a breaking world” - Libertino

Mae Los Blancos yn ymgorfforiad o'r hyder tawel sy'n tanlinellu'r diwylliant Alt/Pop sy'n tyfu'n gyflym yn Sir Gaerfyrddin, De Orllewin Cymru. Does dim cyfaddawd yn sain Los Blancos, maent yn greadigol agored ac yn llawn hyder, gyda chaneuon sy'n byrlymu o nwyd meddwol, afradlon Y Replacements a llawenydd chwareus Mac Demaco - y llawenydd a ddaw yn sgil creu o fewn pedair wal yr ystafell ymarfer.

Mae cyfeillgarwch yn uno band Los Blancos am fod Gwyn, Dewi, Emyr ac Osian yn adnabod ei gilydd oddi ar ddyddiau ysgol. Mae'r band yn estyniad o'u cyfeillgarwch lle mae gonestrwydd cerddorol a geiriol o'r pwys mwyaf, fel y gwelir yn eglur ar 'Mae'n Anodd Deffro Un', sef eu sengl cyntaf tywyll ond agos atoch. Mae Kris Jenkins aka Sir Doufus Styles (SFA, Gruff Rhys, Cate Le Bon, H Hawkline, Gulp) wedi bod yn cyd-weithio â Los Blancos yn ei stiwdio recordio, Signal Box, yng Nghaerdydd yn ystod y misoedd diwethaf. Mae hon yn briodas berffaith rhwng yr artist a chynhyrchydd sydd a'u ffiniau sain unedig yn dal yn ddirgelwch i'w ddarganfod.
“Fe hoffem i gyd fod mewn band tebyg i Los Blancos, cyfuniad clasurol o ddwy gitar, llais, bâs a drymiau, gyda'r ddawn i droi'r pruddglwyfus a'r ynysig yn brofiad bydeang. Maent yn debyg i Converse treuliedig, tannau rhydlyd, cwrw rhad a geirau o'r galon a ysgrifennwyd ar gefn pacedi sigarennau hanner gwag. Gyda'u casglaid recordiau, sy'n adlewyrchu sîn adain chwith canu pop Americanaidd 'Pavement' o'r nawdegau cynnar,cyflafan Brian Johnstown Massacre a'r ergyd emosiynol a geir yn llais Gwyn Rosser, dyma fand sy'n ail ddiffinio canu pop Cymru gyda bloedd uniongyrchol a pherthnasol, yn falm i fyd toredig.” - Libertino

No items found.