LEMFRECK

L E M F R E C K is a Welsh artist, producer and writer who excels in unique storytelling through music and self-directed visuals. Named on BBC INTRODUCING’s ONES TO WATCH 2021, L E M F R E C K’s early years as a gospel session artist really shaped his production, with influences from the likes of

Fred Hammond.

Often compared to artists like Sampha and Pa Salieu. L E M F R E C K combines his grime upbringing with trained musicianship. With no label or radio plugger, LEMFRECK has already gained 10 spot plays on BBC Radio 1 including the Jack Saunders Future sounds show.

Artist, cynhyrchydd ac ysgrifennwr o Gymru yw L E M F R E C K sy’n rhagori mewn adrodd straeon unigryw trwy gerddoriaeth a delweddau hunangyfeiriedig. Cafodd ei enwi ar ONES TO WATCH 2021, BBC INTRODUCING, ac mae blynyddoedd cynnar
L E M F R E C K fel artist sesiwn yr efengyl wedi siapio’i gynhyrchu’n sylweddol, gyda dylanwadau gan rai fel Fred Hammond.

Caiff ei gymharu’n aml ag artistiaid fel Sampha a Pa Salieu. Mae L E M F R E C K yn cyfuno ei fagwraeth gyda cherddoriaeth grime â dawn gerddorol hyfforddedig. Heb label na hyrwyddwr radio, mae caneuon LEMFRECK eisoes wedi cael eu chwarae 10 o weithiau ar BBC Radio 1 gan gynnwys sioe Future Sounds Jack Saunders.

Kings | live at Other Voices Cardigan Festival 2022
This is some text inside of a div block.
CLOSER | live at Other Voices Cardigan Festival 2022
This is some text inside of a div block.