Juice Menace

Juice Menace, Cardiff’s CEO, is 21 and is paving her way into the industry, igniting the Welsh music scene along the way. Having just released the recent release of acclaimed EP “Clean Slate”, impressive prior singles including No Speaking, FUPTHECLUB and Sundown, Juice’s impact on the UK rap scene is becoming unavoidable, picking up support from Kiss FM, BBC Radio 1, Spotify (New Music Friday, Radar first listen), Amazon, BBC Radio 1Xtra and more. Her ability to flow over any beat and rival rappers well beyond her years is catching attention UK-wide and beyond, with explosive shows at The Great Escape, Glastonbury and Splash Festival in Germany under her belt, and is developing her an ever growing core fanbase that backs the artists every move. Juice has just been selected to represent the Welsh Women’s Football team on a global scale, soundtracking their qualifying World Cup matches with new single “For Her”, was released at the end of August. 

Juice Menace, while just at the beginning of her journey, is an adept and whip-smart lyricist, flawless performer and the leading creative mastermind of her career to date. She’s proving worthy of the “CDF CEO” title already fondly awarded to her by her peers and dedicated fanbase.

Mae Juice Menace, CEO Caerdydd, yn 21 oed ac yn dechrau ar ei llwybr yn y diwydiant, gan gyffroi sîn gerddoriaeth Cymru ar hyd y ffordd. A hithau newydd ryddhau’r EP clodwiw “Clean Slate” a recordiau sengl trawiadol blaenorol gan gynnwys No Speaking, FUPTHECLUB a Sundown, nid oes modd gwadu effaith Juice ar sîn rap y DU, ac mae wedi ennill cefnogaeth Kiss FM, BBC Radio 1, Spotify (New Music Friday, Radar first listen), Amazon, BBC Radio 1Xtra a mwy. Mae ei gallu i lifo dros unrhyw guriad a rapwyr cystadleuol sydd yn llawer hŷn na hi, yn dal sylw ledled y DU a thu hwnt. Gyda sioeau llwyddiannus yn The Great Escape, Glastonbury a Splash Festival yn yr Almaen i’w henw, mae’n datblygu criw cynyddol o ffans sy'n ei chefnogi pob cam o’r ffordd.  Mae Juice newydd gael ei dewis i gynrychioli tîm Pêl-droed Merched Cymru ar raddfa fyd-eang, gyda thrac sain yn dathlu eu gemau rhagbrofol buddugol yng Nghwpan y Byd gyda’r record sengl newydd “For Her”, a ryddhawyd ddiwedd mis Awst.

Megis dechrau ar ei thaith mae Juice Menace, ond mae’n ysgrifennu geiriau’n fedrus a chraff, mae’n berfformwraig wych ac yn arwain ei gyrfa’n greadigol hyd yma. Mae hi'n deilwng o'r teitl "CDF CEO" a roddwyd iddi eisoes gan ei chymheiriaid a’i chriw ymroddgar o ffans.

No items found.