Hourglvss

Experimental pop outfit Hourglvss create a sound that purposefully lives in the divide between fantasy and reality. Citing inspiration from artists such as Grace Jones and Roxy Music to Confidence Man and Lykke Li, Hourglvss tell dramatic tales of love and loss, all while displaying a forceful yet sensitive sense of girl power. With hypnotic vocals and intoxicating harmonies, the girls live in a musical world that transverses through Pop and Clubland.

The band are also currently producing more new music: Expect heartbreak, happiness and late-night feelings as they explore the realms of love, pain, mental health, vulnerability, and youth through an electro girl pop lens."


Mae’r grŵp pop arbrofol Hourglvss yn creu sain sy’n trigo’n fwriadol yn y rhaniad rhwng ffantasi a realiti. Gan ddyfynnu ysbrydoliaeth gan artistiaid fel Grace Jones a Roxy Music i Confidence Man a Lykke Li, mae Hourglvss yn adrodd hanesion dramatig am gariad a cholled, a’r cyfan tra’n dangos ymdeimlad nerthol ond sensitif o rym merched. Gyda lleisiau cyfareddol a harmonïau meddwol, mae’r merched yn byw mewn byd cerddorol sy’n croesi drwy Pop a Clubland.

Ar hyn o bryd mae’r band hefyd yn cynhyrchu mwy o gerddoriaeth newydd: Disgwyliwch dorcalon, hapusrwydd a theimladau hwyr y nos wrth iddyn nhw archwilio meysydd cariad, poen, iechyd meddwl, bregusrwydd, ac ieuenctid trwy lens pop electro benywaidd.

No items found.