Dani Larkin

Pipped by RTE Radio 1, BBC Radio 2, Double J (Australia) and Folk Radio UK as a rising star on the Irish folk and alternative scene, this past year has been the breakthrough year for emerging alt-folk artist Dani Larkin, with the release of her debut album ‘Notes For A Maiden Warrior’. Nominated for ‘Best Album’ at 2021's Northern Ireland Music Prize, and 'Best Emerging Artist' at RTE Folk Awards, Dani Larkin has been an artist picking up speed with each release, making her mark on the industry in her own way. With appearances at recent editions of SXSW, The Great Escape, Doolin Folk Fest, Folk Alliance, and selected to open for Snow Patrol to sold-out venues of London's Palladium Theatre, the Waterfront Hall in Belfast, as well as a special home shows for Hot House Flowers - she is a live act not to be missed.

A hithau wedi ei nodi gan RTE Radio 1, BBC Radio 2, Double J (Awstralia) a Folk Radio UK fel seren newydd sy’n dod i’r amlwg ar sin gerddoriaeth werin ac amgen Iwerddon, mae’r artist gwerin-amgen newydd Dani Larkin wedi torri tir newydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wrth iddi ryddhau ei halbwm cyntaf 'Notes For A Maiden Warrior'. Cafodd Dani Larkin ei henwebu ar gyfer ‘Albwm Gorau’ yng Ngwobr Gerddoriaeth Gogledd Iwerddon 2021, a’r ‘Artist Newydd Orau’ yng Ngwobrau Gwerin RTE. Mae wedi bod yn artist sy’n agosáu’n fwyfwy at y brig gyda phob record mae’n ei rhyddhau, gan wneud ei marc ar y diwydiant yn ei ffordd ei hun. Ymddangosodd yn ddiweddar yn SXSW, The Great Escape, Doolin Folk Fest, Folk Alliance, a chafodd ei dewis i agor sioeau ar gyfer Snow Patrol mewn lleoliadau dan eu sang fel Theatr Palladium Llundain, y Waterfront Hall ym Melffast, yn ogystal â sioeau cartref arbennig ar gyfer Hot House Flowers - mae hi'n act fyw na ddylid ei cholli.

No items found.