Cherym

CHERYM are Hannah Richardson, Nyree Porter and Alannagh Doherty.

Serving up a zingy, fearless new recipe for pop punk rock, Cherym are a three-piece from Derry in Northern Ireland with some seriously infectious songwriting credentials. Taking influence from The Smashing Pumpkins, Bikini Kill, American Football, PUP and Pixies, the trio formed after meeting in college over a joint love of garage rock, pop punk and a desire to be the biggest band in the world.

CHERYM yw Hannah Richardson, Nyree Porter ac Alannagh Doherty.

Mae Cherym yn grŵp dri aelod o Derry yng Ngogledd Iwerddon sy’n cyflwyno ymagwedd newydd syfrdanol, di-ofn ar gyfer pync roc pop, gyda rhai nodweddion cyfansoddi caneuon hynod deniadol. Wedi’u dylanwadu gan The Smashing Pumpkins, Bikini Kill, American Football, PUP a Pixies, ffurfiodd y triawd ar ôl cwrdd yn y coleg dros gariad ar y cyd at roc garej, pop pync ac awydd i fod y band mwyaf yn y byd.

No items found.