The Other Voices Cardigan Music Trail is open for submissions!

As part of Other Voices Cardigan, a number of intimate live gigs, known as ‘the music trail’ will take place in venues around Cardigan town centre.

If you would like to be considered for the Other Voices Music Trail in Cardigan, please fill out the webform below. 

  • OVC MUSIC TRAIL APPLY.jpg

Terms & Conditions

  • This is an application process for The Other Voices Open Call Cardigan 2019
  • Applicants must be available to travel to Cardigan on dates to be confirmed. 
  • Other Voices will cover accommodation costs and small performance fee. 
  • Applicants must be over the age of 16 years old. 
  • Applications will only be accepted via the form on the Other Voices website.

Mae Trywydd Cerdd Lleisiau Eraill – Aberteifi ar agor am gyflwyniadau!

Fel rhan o Leisiau Eraill – Aberteifi, caiff nifer o gigiau bychain byw, yn hysbys fel “y trywydd cerdd” eu cynnal mewn lleoliadau o gwmpas canol tref Aberteifi.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer Trywydd Cerdd Lleisiau Eraill - Aberteifi, llenwch y ffurflen we isod.

Telerau ac Amodau

  • Mae hon yn broses ymgeisio ar gyfer Galwad Agored Lleisiau Eraill - Aberteifi 2019
  • Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael i deithio i Aberteifi ar ddyddiadau sydd i'w cadarnhau.
  • Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed.
  • Derbynnir ceisiadau trwy'r ffurflen ar wefan Lleisiau Eraill yn unig.