Other Voices Cardigan | Gŵyl 2021

We're delighted to share all our magic sets from Other Voices Cardigan for you to enjoy as part of Gŵyl 2021.

From hip hop to trad and everything in between indulge in these incredible performances below!

Catch up now on dynamite sets by Aoife Ní Bhriain, Ani Glass, BERWYN Catrin Finch, Juice Menace, Sinead O'Brien + The Gentle Good.

For a limited time only you can view the full #Gŵyl Content worldwide via the festival pages here: http://adobe.ly/3vzYTv6

_____

Rydyn ni wrth ein bodd o rannu ein holl setiau gwych o Lleisiau Eraill Aberteifi gyda chi i'w mwynhau! O hip hop i werin a phopeth rhyngddynt, mwynhewch y perfformiadau anhygoel hyn isod!

Cewch ddal i fyny nawr ar setiau syfrdanol gan Aoife Ní Bhriain, Ani Glass, BERWYN Catrin Finch, Juice Menace, Sinead O'Brien a The Gentle Good fel rhan o Gŵyl 2021.

Gallwch wylio cynnwys llawn #Gŵyl ledled y byd am gyfnod cyfyngedig yn unig drwy dudalennau FOCUS Wales, Festival of Voice a Aberystwyth Comedy Festival yma: http://adobe.ly/3vzYTv6

  BERWYN

  BERWYN is one of the hottest artists in the world right now + when he dropped by the National Museum Wales to perform for Other Voices Cardigan as part of Gŵyl 2021 the young singer, rapper + producer proved why he was named one of the BBC Sounds of 2021. This special set will prove why you should believe the hype.

  _______

  Mae BERWYN yn un o'r artistiaid mwyaf blaenllaw yn y byd ar hyn o bryd a phan ddaeth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i berfformio i Lleisiau Eraill Aberteifi fel rhan o Gŵyl 2021 profodd y canwr ifanc, y rapiwr a’r cynhyrchydd pam y cafodd ei enwi fel un o BBC Sounds of 2021. Bydd y set arbennig hon yn profi pam y dylech gredu'r holl sôn.

  Aoife Ní Bhriain + Catrin Finch

  We are delighted to share this very special Other Voices Cardigan collaboration between pioneering celtic musicians Aoife Ní Bhriain + Catrin Finch as part of Gŵyl 2021.

  _______

  Rydym yn falch iawn o rannu'r cydweithrediad arbennig iawn hwn o Lleisiau Eraill Aberteifi rhwng y cerddorion Celtaidd arloesol, Aoife Ní Bhriain a Catrin Finch. Mwynhewch y dathliad cyfoethog hwn o’r diwylliant a cherddoriaeth a rennir gan Iwerddon a Chymru a recordiwyd fel rhan o Gŵyl 2021.

  Aoife Ní Bhriain

  Aoife Ní Bhriain's rich musical heritage + unmistakable talent have made her one of the world's leading musicians. Aoife stunned us all during her incredible solo set in the National Museum Wales as part of Gŵyl 2021. Relive this incredible performance now!

  _______

  Mae etifeddiaeth gerddorol gyfoethog Aoife Ní Bhriain wedi ei gwneud yn un o gerddorion blaenllaw’r byd. Fe wnaeth Aoife ein syfrdanu ni i gyd yn ystod ei set unigol anhygoel yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fel rhan o Gŵyl 2021. Gallwch ail-fyw'r perfformiad anhygoel hwn nawr!

  Juice Menace

  Juice Menace brought her whip smart lyricism and flawless performance credentials with her to the National Museum Wales for her Other Voices debut as part of Gŵyl 2021. Catch this explosive performance before this Cardiff rising star blows up!

  _______

  Daeth Juice Menace â’i geiriau chwim a’i pherfformiad di-ffael i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer ei hymddangosiad cyntaf i Lleisiau Eraill fel rhan o Gŵyl 2021. Byddwch yn siŵr o wylio’r perfformiad ffrwydrol hwn cyn i'r seren addawol hon o Gaerdydd gyrraedd y brig!

  Catrin Finch

  As one of the most accomplished harpists of her generation it was an honour to have the trailblazing Catrin Finch perform a solo performance for Other Voices Cardigan. You can relive this glorious performance now as part of Gwyl 2021.

  _____

  Fel un o delynorion mwyaf dawnus ei chenhedlaeth roedd yn anrhydedd cael yr arloesol Catrin Finch yn perfformio perfformiad unigol ar gyfer Lleisiau Eraill Aberteifi.
  Gallwch ail-fyw'r perfformiad gogoneddus hwn nawr fel rhan o Gŵyl 2021.

  ANI GLASS

  Ani Glass wowed us all with her unique blend of Welsh electro-pop at Other Voices Cardigan. Watch back this dazzling performance now as part of Gŵyl 2021.

  _____

  Fe wnaeth Ani Glass ein syfrdanu ni i gyd gyda'i chyfuniad unigryw o electro-pop Cymreig yn Lleisiau Eraill Aberteifi. Gwyliwch y perfformiad disglair hwn eto nawr fel rhan o Gŵyl 2021.

  #gŵyl2021 | #OVC21

  #gŵyl2021 + #OVC21 were brought to you in partnership by Other Voices Cardigan (OV + Theatr Mwldan + Triongl), National Museum of Wales, Wales Millennium Centre, Cardiff, Festival of Voice - Gŵyl y Llais, Aberystwyth Comedy Festival + FOCUS Wales + were generously supported by S4C, BBC Cymru Wales, Welsh Government, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

   

  Cyflwynwyd #gŵyl2021 ac #OVC21 mewn partneriaeth gan Lleisiau Eraill Aberteifi (OV a Theatr Mwldan a Triongl), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, Gŵyl y Llais – Festival of the Voice, Gŵyl Gomedi Aberystwyth a FOCUS Cymru a chawsant gefnogaeth hael gan S4C, BBC Cymru Wales, Llywodraeth Cymru, yr Adran Twristiaeth, Diwylliant, y Celfyddydau, y Gaeltacht, Chwaraeon a'r Cyfryngau.